به وب سایت مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی خوش آمدید

فرم محاسبه بلوک داخلی


ابعاد بلوک تعداد بلوک درخواستی متراژ درخواستی به متر مربع متراژ درخواستی به متر مکعب تعداد پالت بهای بلوک (ریال) تخفیفات فروش نقدی مالیات ارزش افزوده مبلغ نهایی(ریال)
8*25*60 {{p1 | number:0}} 1,650,000 0 9 {{priceCount1 | number:0}}
10*25*60 {{p2 | number:0}} 1,650,000 0 9 {{priceCount2 | number:0}}
12*25*60 {{p3 | number:0}} 1,650,000 0 9 {{priceCount3 | number:0}}
15*25*60 {{p4 | number:0}} 1,650,000 0 9 {{priceCount4 | number:0}}
20*25*60 {{p5 | number:0}} 1,650,000 0 9 {{priceCount5 | number:0}}
جمع کل پالت با ودیعه هر پالت 300,000 ریال {{p | number}}
مبلغ نهایی سفارش (ریال) {{s | number:0}}